Publishing Thumbnail

Udforsk de tekniske specifikationer til din foretrukne eksportkanal

Hvad har du brug for at vide før du eksporterer dine digitale kreativer? Du kan læse om alle mulighederne og de vigtige tekniske specifikationer for hver eksportkanal og DSP'er her.

Statiske bannere

Hvad er et statisk banner?

Et statisk banner er et banner, der består af en stillestående reklame, samt indeholder design og/eller tekst. Dette type banner indeholder ingen animation eller andre former for bevægelse, modsat animerede bannere.

Statiske bannere har en tendens til kun at være et enkelt billede eller slogan og en diskret opfordring til handling eller tekstlinje. Disse type bannere bruges hovedsageligt på forretnings hjemmesider, og blandes ofte godt sammen med farveskemaet eller det omgivende miljø på webstedet. Nogle foretrækker statiske banner annoncer, fordi de ikke distraherer besøgendes opmærksomhed væk fra materialet på siden. Årsagen til dette er, at det menneskelige øje naturligt drages til bevægelse og lyse kontraster af farver. Det betyder, at uanset hvor informativt sideindholdet er, vil læserens øje sandsynligvis forvildes til annoncen, når dens animation er i bevægelse.

Statiske eller animerede bannere?

Når man som virksomhed skal beslutte sig for, om man vil anvende statiske eller animerede bannere, er det vigtigt at overveje hvilken opfattelse i ønsker fra seeren af banneret.

Statiske bannere er at foretrække, hvis dit budskab er simpelt og måske ikke behøver flere slides eller animationer til at udtrykke jeres budskab. Hvis det du forsøger at sælge, kan stå på én linje eller kan rummes i et enkelt billede, kan statiske bannere helt sikkert kommunikere din annonce helt udmærket. Man kan også vende det aspekt om, og påpege vigtigheden i et velvalgt design til det statiske banner i og med, at brugeren kun bliver mødt af et enkelt slide eller billede. Dette betyder også, at der følger både fordele og ulemper med, når det kommer til den kreative process. Udvikler du et statisk banner, kræver det kun én idé og udførelse, mens der ved et animeret banner, kræves mere arbejde, da det består af flere frames. Statiske bannere er derfor mindre tidskrævende, men begrænser samtidig den kreative udfoldelse i annoncens design og indhold. Statiske bannere er desuden oplagte for virksomheder, som målretter annoncerne til brugere som allerede er bekendte med brandet. 

Fordele ved statiske bannere

En af de største fordele ved at gøre brug af statiske bannere, er at analyser viser, at sandsynligheden for at brugeren ser Call To Action-knappen (CTA), er større ved et statisk banner, fordi CTA-knappen konstant er synlig. På mange animerede bannere, skifter udseendet enten i form af f.eks. GIF eller HTML, hvilket gør, at hvis brugeren når at scrolle forbi inden framen med CTA-knappen vises, bliver de slet ikke eksponeret for knappen eller givet muligheden for at klikke ind på annoncørens side. Dette betyder dog ikke, at Click Through Raten altid vil være højere hos statiske bannere. Blot fordi CTA-knappen bliver set, betyder det ikke, at brugeren er overbevist om at dit annonce er fed nok, til at de rent faktisk vil klikke ind på siden. Analyser viser nemlig, at animerede banner oplever en højere CTR. Dog er der andre faktorer end blot CTR, som bør tages med i overvejelserne, når man som virksomhed vurderer, hvorvidt man skal investere i statiske eller animerede bannere:

  • Annoncen eller kampagnes mål og formål
    Hvad forventer I som virksomhed, at annoncen resulterer i?
  • Budskabet du vil formidle
    Hvad er det helt konkret, I vil sige med annoncen?
  • Budgettet og tiden du er klar til at investere i annoncen
    Giver det mening for jeres økonomiske situation at putte et stort beløb i annoncen eller ej?

 

Der findes altså ikke et entydig svar på, om statiske bannere er bedst, eller om animerede er, da det handler om hvilket format og type af banner, der er mest passende til den givne situation og forventningerne. I dag er indgangsbarrieren for at lave animeret HTML5-bannere dog så lav at det er tosset ikke at give sig i kast med animeret bannere i stedet for statiske. I nutidens mediebillede kæmper vi alle om brugernes opmærksomhed. Når den opmærksomhed er skabt så anbefaler vi at man bruger tiden så fornuftigt som overhovedet muligt. Det sker eksempelvis ved hele tiden at skubbe til kvaliteten af sine bannere, så dit brand opfattes præcis som du ønsker. Og hvem ønsker ikke en positiv og professionel opfattelse af sit brand? 

Synonymer:

statisk banner, statiske bannere